Rozliczanie paliwa kupionego za granicą

Zakup przez przedsiębiorców paliwa poza granicami Polski do służbowego pojazdu, wymaga rozliczenia. Trzeba jednak rozstrzygnąć kwestię, czy paliwo ma być opodatkowane w kraju jego zakupienia, czy w Polsce, zgodnie z zasadami nabywania towarów na obszarze wspólnotowego rynku.

Kilometrówka

Przedsiębiorcy używają do podróży zagranicznych nierzadko te same pojazdy, których używają prywatnie. W takiej sytuacji paliwo zakupione za granicą rozlicza się na zasadzie tak zwanej kilometrówki, czyli ewidencji przejechanych kilometrów (musi zawierać: liczbę przejechanych kilometrów, charakterystykę trasy, dzień i cel wyjazdu, kwotę za kilometr trasy, imię i nazwisko osoby używającej auta, podpis pracodawcy oraz jego dane, numer rejestracyjny auta, pojemność silnika).

W formie kilometrówki mają obowiązek się rozliczać firmy korzystające z samochodów osobowych lub innych o ładowności do 3,5 tony. Wysokość stawek do rozliczania znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. Przykładowo, jeśli auto ma pojemność ponad 900 cm3, stawka za kilometr wynosi 0,8358 zł.

Ważne! Jeżeli auto jest częścią majątku trwałego firmy, służy tylko do działalności firmowej i nie jest wykorzystywane do celów prywatnych, wydatki na paliwo w pełnej wysokości zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu.

Paliwo to towar

Ustawa o podatku VAT (podatku od towarów i usług) precyzuje, że paliwo, które przedsiębiorca wleje za granicą do auta, korzystając także z karty paliwowej, jest towarem. Nie ma jednak jednoznacznej interpretacji, która mówiłaby, że w tej sytuacji można rozliczać paliwo zakupione poza granicami Polski na zasadach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Eksperci podatkowi i paliwowi są zgodni, a do tego istnieje też powszechnie akceptowane domniemanie, że towar użyty zostanie w miejscu jego zakupienia, więc rozliczając, powinno się zastosować stawkę podatkową w kraju, w którym paliwo kupiono.

Oprócz tego ustawodawca nie precyzuje, jak trzeba traktować kwestię zakupu paliwa poza granicami Polski. Do tego dochodzi parę wątpliwości. Chociażby czy możliwe jest potraktowanie przewozu paliwa w baku samochodu jako transportu. Do tego można dodać jeszcze to, że nie da się jednoznacznie ustalić, jaki procent paliwa spalonego po drodze pochodził z polskich stacji, a jaki z zagranicznych. Aby sprawę uprościć, przyjmuje się, że zakupienie paliwa za granicą nie stanowi WNT. Ponieważ przede wszystkim poza granicami Polski, zapewne w kraju, w którym zostało zatankowane, paliwo zostanie zużyte.

Paliwo a VAT

Od paliwa zakupionego poza granicami Polski nie możemy odliczyć podatku VAT. Zasada ta jest stosowana zarówno do aut osobowych, jak i ciężarowych. Paliwo za granicą kupuje się, aby w ostatecznym celu osiągnąć przychód, czyli można traktować je jako koszt uzyskania przychodu i powinno zostać wpisane w koszty jego uzyskania.

Księgowanie

Rozliczenie księgowe dokonuje się na podstawie paragonu lub faktury z zagranicznej stacji. Najpierw należy przeliczyć na złotówki cenę brutto, stosując do tego średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego na dzień przed wystawieniem paragonu lub faktury.

Podróż autem firmowym rozliczamy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w kolumnie 13, a wyjazd prywatnym samochodem rozlicza się w ramach limitu kilometrówki.